sexta-feira, 18 de janeiro de 2008

Berdysz - Dziedzictwo Praojców(Poland)


1.Pamiêæ w Ba³tyku wodach zatopiona
2.Czas wojny
3.P³omieñ ognistych wici
4.Dzika bestia z borów
5.Ostoja pogañskiej wiary
6.Krucze skrzyd³a
7.Thunderstorm (Venedae cover)
8.Z³amany Krzy¿


Raw Black Metal/Ambient

Nenhum comentário:

 

Pedidos de Download | Comunidade no Orkut